GENEL KLİMATOLOJİ ATMOSFER, HAVA VE İKLİMİN TEMELLERİ

GENEL KLİMATOLOJİ ATMOSFER, HAVA VE İKLİMİN TEMELLERİ

Eser Adı: Genel Klimatoloji: Atmosfer, Hava ve İklimin Temelleri

Alt Baslık:

Dili: Türkçe

Yazar: Murat TÜRKEŞ

İSBN: 978-605-9336-28-4

Kitabın Türü: Coğrafya

Cilt Bilgisi: Amerikan Bristol

Güncelleştirilmiş ve Gözden Geçirilmiş Beşinci Basım: 2021 İstanbul

Kitap Boyutu: 16 x 24

Sayfa Sayısı: 534

Etiket Fiyatı: 300,00

Kategoriler:

Açıklama

Beşinci Basıma Önsöz

 

Atmosfer, hava ve iklim, iklim fiziği ve iklim değişikliği, hidroloji ve hidroklimatoloji, Yerküre sistemleri, atmosferik çevre, yer, çevre ve atmosfer bilimleri, Türkiye ve Dünya iklimleri vb. gibi konularla ilgilenen bilim alanlarından mesleklerin gereksinimlerini karşılayacak temel bir ders ve kaynak kitap olarak hazırlamış olduğum Genel Klimatoloji: Atmosfer, Hava ve İklimin Temelleri başlıklı kitabımın Birinci Basımı Eylül 2016’da 1000 adet yapılmıştır. Kitap 1 yıl gibi oldukça kısa bir sürede tükenmiş, 2017, 2018 ve 2019 yıllarında kitabın yine 1000’er adet olmak üzere gözden geçirilmiş 2., 3. ve 4. basımları yapılmıştır. Elinizdeki, kitabımızın bazı bölümleri genişletilerek hazırlanan Güncelleştirilmiş ve Gözden Geçirilmiş Beşinci Basımıdır. Küresel COVID-19 salgınının örgün üniversite eğitiminde neden olduğu kesintilere, ciddi kısıtlamalara ve/ya da sıkıntılara (genel olarak uzaktan-çevrimiçi kapalı-sanal ortamda sözel gerçekleşen ve ödeve dayalı bir sınav sistemi vb. kural ve işleyişleri olan eğitim) karşın, kitabımıza gösterilen bu anlamlı ilgi sevindiricidir.

Kitabın 5. Basımında, 4. Basım sonrası fark ettiğimiz küçük tasarım, yazım ve gramer hatalarının düzeltilmesinin yanı sıra, kitabın gözden geçirilmesi kapsamında hemen her bölümde bazı küçük düzenleme ve değişiklikler de yapıldı. Örneğin, Kitabın bazı büyük değişiklikler yaptığım 2.2 Atmosferin Bileşimi bölümü, 2.2.1 Atmosferdeki Değişmeyen Gazlar ve 2.2.2 Atmosferdeki Değişken Gazlar ve Aerosoller başlıkları altında yeniden yazıldı. 2.2.2.7 Ozon alt bölümü ise oldukça özet bir ozon klimatolojisi bilgisiyle zenginleştirildi. Bunlara ek olarak, 2.3. Atmosferin Dikey Yapısı ve Katmanları bölümünün daha iyi anlaşılması ve konuya ilişkin terim/kavramların standart bir kullanımını sağlamak amacıyla, bölümün en başında Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) Standart Atmosferi konusu kısaca ele alındı.

Öncekiler gibi, Genel Klimatoloji kitabının Beşinci Basımı da, “atmosfer, hava ve iklim, iklim fiziği, iklim değişikliği ve atmosferik çevreye ilişkin bugünkü bilgilerimiz kapsamında, çağdaş meteoroloji ve klimatolojinin temellerini lisans ve lisansüstü öğrencilerine ve bu alanlarda çalışan meslek sahiplerine, araştırmacı, uzman ve bilimcilere aktarmayı, bu bilgilerin üç boyutlu tartışılmasını, özümsenmesini, öğrenilmesini ve uygulanmasını sağlamayı hedefler”.

Murat TÜRKEŞ

21 Haziran 2021

Çanakkale

 

KISA İÇİNDEKİLER

 1. Konu

Atmosfer, Hava ve İklimin İlkeleri

 1. Bölüm: Meteoroloji ve Klimatolojiye Giriş
 2. Bölüm: Yerküre Sistemi ve Atmosfer
 3. Bölüm: Hava, İklim ve İklim Sisteminin İlkeleri
 4. Konu

Güneş Işınımı ve Hava Sıcaklığı

 1. Bölüm: Güneş ve Yer Işınımı
 2. Bölüm: Yerküre’nin Enerji Dengesi ve Isınması
 3. Bölüm: Hava Sıcaklığını Denetleyen Etmenler ve Sıcaklığın Ölçülmesi
 4. Konu

Hava Basıncı, Atmosfer Dolaşımı ve Rüzgârlar

 1. Bölüm: Hava Basıncı ve Ölçülmesi
 2. Bölüm: Hava Hareketlerini Oluşturan Kuvvetler
 3. Bölüm: Rüzgâr ve Ölçülmesi
 4. Bölüm: Yatay ve Dikey Hava Dolaşımı Desenleri
 5. Bölüm: Genel Atmosfer Dolaşımı
 6. Bölüm: Batı Rüzgârları ve Jet Akımları
 7. Bölüm: Bölgesel Ölçekli Dolaşım ve Yerel Rüzgârlar
 8. Konu

Hidrolojik Döngü ve Hava Nemi

 1. Bölüm: Hidrolojik Döngü ve Klimatolojik Sonuçları
 2. Bölüm: Havanın Doyması, Hava Nemi ve Türleri
 3. Konu

Atmosferde Adyabatik Sıcaklık Değişmeleri, Kararlılık ve Kararsızlık

 1. Bölüm: Adyabatik Sıcaklık Değişmeleri
 2. Bölüm: Atmosferde Kararlılık/Kararsızlık ve Meteorolojik Sonuçları

Özel Konu: Yüksek Atmosfer Gözlemleri İçin Kullanılan Logaritmik Diyagramlar: Skew-T Log-P Diyagramı

 1. Konu

Bulut, Sis, Yağış Oluşumu ve Çeşitleri

 1. Bölüm: Bulutların Oluşumu ve Türleri
 2. Bölüm: Sislerin Oluşumu ve Türleri
 3. Bölüm: Yağışların Oluşumu ve Türleri
 4. Konu

Hava Kütleleri, Cepheler, Siklonlar ve Şiddetli Hava Olayları

 1. Bölüm: Hava Kütleleri, Oluşumları ve Türleri
 2. Bölüm: Cepheler ve Tanımlayıcı Hava Olayları
 3. Bölüm: Orta Enlem Siklon ve Antisiklonları
 4. Bölüm: Gökgürültülü Fırtınalar, Hortumlar ve Tropikal Siklonlar
 5. Konu

Dünya ve Türkiye İklimleri

 1. Bölüm: Dünya’nın ve Türkiye’nin Yağış Klimatolojisi
 2. Bölüm: Dünya ve Türkiye İklimlerinin Sınıflandırılması
 3. Uygulamalı Özel Konu

Sinoptik Hava Haritaları

 1. Bölüm: Hava Haritaları, Çizimi ve Çözümlemesi

Ekler

Ek A- Bilimsel Sayı ve İşaret Sistemi

Ek B- Uluslararası Bilimsel Ölçü Birimleri Sistemi (SI)

Ek C- Bazı Birim Dönüşümleri, Evrensel Sayılar ve Nicelikler

Ek D- Cisimlere Etkiyen Kuvvetler ve Maddenin Temel Özellikleri

Ek E- Sinoptik Meteoroloji Gözlem Kodlarının Açıklanması, İstasyon Modelleri ve Hava Haritalarına İşlenmesi

Kaynaklar

Dizin

 

GENEL KLİMATOLOJİ ATMOSFER, HAVA VE İKLİMİN TEMELLERİ

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.

“GENEL KLİMATOLOJİ ATMOSFER, HAVA VE İKLİMİN TEMELLERİ” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir